INFOGRAFIKA: Rynek usług dentystycznych w Polsce w 2018

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

W poprzednich latach wydatki NFZ na opiekę dentystyczną w Polsce utrzymywały się na niemal niezmienionym poziomie. Według ostatecznego planu finansowego NFZ, w 2017 r. wydatki na ten cel wzrosły pierwszy raz od 2012 r. więcej niż 1%. Pomimo tego, udział wydatków na opiekę dentystyczną w całkowitych kosztach świadczeń zdrowotnych sukcesywnie maleje, co pokazuje, że stomatologia nie jest świadczeniem priorytetowym dla funduszu. Na rok 2018 przewidziany jest nieznaczny wzrost udziału wydatków na dentystykę, jednak ciężko mówić tu o stałej tendencji.