Infografika - Rynek Suplementów Diety 2017

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Spośród firm obecnych na rynku suplementów diety w Polsce 60% zgadza się ze stwierdzeniem, że w najbliższych 12 miesiącach może dojść do wydarzeń mających na celu konsolidację rynku. W naszej opinii jest to prawdopodobny scenariusz, ponieważ rynek producentów i dystrybutorów suplementów diety jest w Polsce wciąż jeszcze bardzo rozdrobniony. Często występują na nim małe podmioty mające w ofercie zaledwie kilka produktów, których portfolio może być atrakcyjnym obiektem przejęć. Warto wspomnieć również, że fuzje i przejęcia polegają bardzo często na przejmowaniu samych marek, nie całych spółek, ponieważ istnieje wiele firm, dla których suplementy diety są tylko częścią oferty.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek suplementów diety w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022