Infografika: Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

 

Udział wydatków prywatnych, zgodnie z naszymi prognozami, systematycznie wzrasta i stanowi coraz większy odsetek całkowitych wydatków na opiekę medyczną w Polsce. Ten trend utrzyma się w kolejnych latach. Sytuację na rynku prywatnej opieki zdrowotnej kształtuje również poziom zaspokojenia potrzeb w publicznym sektorze. Czynniki, które będą napędzać wzrost publicznych wydatków na zdrowie, to tempo wzrostu PKB oraz populacja w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60. roku życia oraz mężczyźni powyżej 65. roku życia). W naszej ocenie, wzrost udziału wydatków publicznych na zdrowie w PKB na poziomie zapowiadanym obecnie przez Ministerstwo Zdrowia jest scenariuszem mało prawdopodobnym.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022