Infografika: Rynek szpitali niepublicznych w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Ortopedia ma obecnie najlepsze perspektywy jako specjalizacja sektora niepublicznego (w badaniu PMR uczestniczyły zarówno szpitale niepubliczne przekształcone, jak i jednostki prywatne). Perspektywiczne, ze względu na niskie dofinansowanie ze strony NFZ, są również geriatria i chirurgia plastyczna. Kadra menedżerska wskazuje również na kardiologię, znacznie rzadziej na kardiochirurgię, czego przyczyna jest obniżka wyceny procedur, do której doszło w 2016 r.

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw