Infografika: Rynek szpitali publicznych w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Po raz trzeci z rzędu (podobnie jak w roku 2014 i 2015) okazuje się, że głównym czynnikiem rozwoju szpitali publicznych w Polsce jest pomoc (finansowa) ze strony funduszy europejskich. Pomimo licznych problemów z finansowaniem z NFZ, w ostatecznym rozliczeniu szpitale oceniają kontrakty z funduszem jako czynnik rozwoju. Nieco mniej niż jedna piąta menedżerów jest również świadoma, że czynnikiem pozytywnym jest doposażenie szpitala i inwestycje. W naszej opinii nie jest to wysoki odsetek wskazań, co więcej, w obliczu utworzenia sieci szpitali może on w przyszłości spaść.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek szpitali publicznych w Polsce 2017. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw