Sieć szpitali największym wyzwaniem 2017 r. dla jednostek niepublicznych

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Według najnowszego raportu PMR „Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju” zarówno szpitale przekształcone niepubliczne, jak i szpitale prywatne wyrażają niepewność, co do charakteru swojego funkcjonowania w przyszłym systemie podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Ogólnie rzecz biorąc, z badania przeprowadzonego przez PMR wśród kadry menedżerskiej tych jednostek wynika, że pomimo odmiennej struktury własności oraz udzielanych usług placówki te borykają się z podobnymi problemami.

Sieć i kontraktowanie wyzwaniem dla wszystkich rodzajów szpitali

W najbliższym czasie rynek szpitalny w Polsce czekają istotne zmiany. W związku z tym, w cyklicznym badaniu kadry zarządzającej szpitalami niepublicznymi w Polsce, PMR zapytał, jakie są obecnie największe wyzwania w działalności ich placówek. Co nie jest dużym zaskoczeniem, największym wyzwaniem okazały się przepisy o utworzeniu systemu państwowego zabezpieczenia szpitalnego. Ciekawym jest jednak fakt, iż tylko 4 na 10 szpitali uznaje tę zmianę za największe wyzwanie. Nie zanotowaliśmy dużych różnic pomiędzy niepublicznymi szpitalami po przekształceniu, a szpitalami prywatnymi w zakresie tego wskazania.

Dodatkowo, około jedna trzecia szpitali obawia się nowego kontraktowania usług przez NFZ i jest to wydarzenie niewątpliwie związane z utworzeniem sieci szpitali. Obniżenie wyceny procedur kontraktowanych przez NFZ jest częściej problemem dla szpitali przekształconych, które w mniejszym stopniu mają możliwość elastycznego dostosowania swojego portfolio do warunków panujących na rynku. Nie jest to jednak kluczowy problem dla szpitali. Podobnie, przygotowanie do likwidacji NFZ częściej wymieniane jest przez szpitale przekształcone niż szpitale prywatne.

Około jedna piąta menedżerów wskazuje natomiast, że obecnie największym wyzwaniem jest znalezienie środków potrzebnych do sfinansowania inwestycji. Zdecydowanie częściej ten problem wymieniają niepubliczne szpitale po przekształceniu niż szpitale prywatne.

Ciekawy okazał się również wynik dla cyfryzacji – znikomy odsetek szpitali uznaje ją za największe wyzwanie roku 2017 mimo, że w wielu z nich, jak wynika z naszego badania, proces ten nie został zakończony. 

Szpitale niepubliczne przekształcone bardziej pewne przyszłości w sieci niż prywatne

Pewność, ze działalność szpitala nie zmieni się w kolejnych 2 latach jest większa pośród szpitali niepublicznych przekształconych, które jednocześnie mają większe szanse znaleźć się w sieci (są to bardziej kompleksowej jednostki, opierające swoją działalność przede wszystkim na kontrakcie z NFZ). Wśród szpitali prywatnych pewność ta jest dużo mniejsza. Z tego powodu częściej zamierzają one podjąć działania zapewniające inne źródło dochodów np. rozszerzyć działalność, aktywnie poszukiwać nowych pacjentów np. przez reklamę, itp.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2017. Plany inwestycyjne i analiza porównawcza województw