Wzrost alergii motorem wzrostu rynku dermokosmetyków w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Według prognoz PMR prezentowanych w najnowszym raporcie „Rynek dermokosmetyków w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2021” sprzedaż dermokosmetyków w Polsce będzie rosła wartościowo o około 6% rocznie w latach 2017-2021.

 

Rynek dermokosmetyków w Polsce: 1,9 mld zł w 2021 r.

 

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, po nieco słabszych wynikach w roku 2015, w 2016 r. rynek dermokosmetyków w Polsce powrócił na dynamiczną ścieżkę wzrostu. Na wzrost wartości sprzedaży dermokosmetyków w aptekach pozytywnie wpływa rozbudowa oferty przez producentów, jak również nasilający się trend dbania o urodę. Co więcej, dobre otoczenie makroekonomiczne stymuluje wzrost rynku w 2016 r. – wzrost gospodarczy napędzany jest obecnie przez konsumpcję gospodarstw domowych, a wzrost dochodu rozporządzalnego jest najwyższy w ostatnich latach i wyniesie w całym 2016 r. 4,6%, wynika z naszych szacunków. W roku 2017 spodziewamy się pewnego spowolnienia dynamiki sprzedaży w porównaniu do roku 2016, co wynikać będzie z efektu wysokiej bazy. Ogólnie jednak wysoka dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost dochodu rozporządzalnego, na który wpływa dodatkowo program Rodzina 500+, przyczynią się do stabilnego wzrostu wartości rynku dermokosmetyków w Polsce w latach 2017-2021. Prognozowany jest również stopniowy wzrost inflacji, aż do zbliżenia się do celu inflacyjnego w roku 2019. Jednocześnie w horyzoncie prognozy spodziewane jest stopniowe spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji i płac, ustabilizowanie się bezrobocia oraz spadek populacji. Prognoza bierze pod uwagę wpływ dyskusji o potencjalnym zakazie sprzedaży leków w aptekach na plany firm (np. rozszerzenie sprzedaży pozaaptecznej), jednak nie zakłada wprowadzenia tego zakazu w analizowanym okresie.

 

Konkurencja przyczyną spowolnienia wzrostu sprzedaży w niektórych kategoriach

 

W ostatnich latach w grupie dermokosmetyków do pielęgnacji ciała widać stały i dość intensywny wzrost w kategoriach produktów dla skóry atopowej (bez emolientów), jak i produktów do zapobiegania i pielęgnacji skóry narażonej na otarcia, odparzenia, owrzodzenia, odleżyny oraz leczenie ran na skórze – wynika to z trendów epidemiologicznych (np. lawinowy wzrost liczby dzieci cierpiących na alergie), środowiskowych i demograficznych. Prognozujemy, że w kolejnych latach cała kategoria dermokosmetyków do pielęgnacji ciała będzie nadal się rozwijać, jednak tempo jej wzrostu nieco spowolni ze względu na dość duże nasycenie i konkurencję ze strony produktów sprzedawanych poza aptekami. Motorem wzrostu będą m.in. produkty do stosowania w przypadku wystąpienia alergii. W horyzoncie prognozy spodziewamy się wyhamowania wzrostów w kategoriach dermokosmetyków do pielęgnacji włosów i twarzy z powodu dość wysokiej bazy oraz konkurencji, tak jak w przypadku produktów do pielęgnacji ciała. Według nas, obiecującymi kategoriami w kolejnych latach będą również dermokosmetyki dla dzieci oraz produkty do pielęgnacji stóp. Dodatkowo, dość intensywnie będzie rosła sprzedaż dermokosmetyków do oczu, co jest związane z trendami epidemiologicznymi (wzrost alergii i starzenie się społeczeństwa).

 

Metodologia: wartość rynku przedstawiona w artykule obejmuje sprzedaż dermokosmetyków w kanale aptecznym w cenach finalnych.

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek dermokosmetyków w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2021