Podmioty lecznicze zainwestują w telemedycynę w 2017 r.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Według najnowszego raportu PMR „Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” większość podmiotów leczniczych obecnych w tym sektorze będzie kontynuowała inwestycje, pomimo konieczności poniesienia nakładów finansowych oraz małego stopnia publicznego finansowania. Na podstawie odpowiedzi respondentów – podmiotów leczniczych działających na rynku telemedycyny w Polsce – odnośnie ich planów inwestycyjnych oraz prognoz skali usług telemedycznych w ich placówkach szacujemy, że w roku 2017 wartość rynku usług telemedycznych w Polsce wzrośnie o 22%.

 

Dwie trzecie podmiotów planuje inwestycje

W badaniu przeprowadzonym przez PMR wśród podmiotów leczniczych obecnych na rynku telemedycyny zapytaliśmy o plany inwestycyjne do końca roku 2017. Okazuje się, że zdecydowana większość podmiotów planuje dalej rozbudowywać ofertę w analizowanym zakresie.

Bariera finansowa wejścia na rynek wciąż duża

PMR przebadał również podmioty lecznicze, które obecnie nie weszły jeszcze w segment telemedycny. Pomimo istnienia pewnych barier na rynku, cześć z nich była na przełomie 2016 i 2017 r. pewna, że wejdzie w segment telemedycny w roku 2017.

Podmioty, które nie zdecydują się na ten krok wymieniają przede wszystkim przyczyny finansowe – zbyt wysokie koszty inwestycji i konieczność dokonania innych wydatków w placówce. Warto zaznaczyć, że w badaniu uczestniczyły podmioty niepubliczne i prywatne, które zwykle mają więcej zasobów na tego typu inwestycje. Kolejna grupa barier koncentruje się na braku świadomości istnienia takiej usługi wśród pacjentów (z czego wielu z nich to starsze osoby, które też po prostu mają trudności z obsługiwaniem się nowościami technologicznymi) i związanym z tym brakiem zainteresowania usługą. Co ciekawe, respondenci wskazują również na niechęć ze strony lekarzy w stosunku do takich usług (również z powodu braku czasu, zbyt dużej ilości pracy).

Część podmiotów obecnych na rynku wymienia brak jasnych regulacji prawnych pozwalających na finansowanie świadczeń przez NFZ. Jednak warto zaznaczyć, że po ogłoszeniu pierwszych konkursów przez publicznego płatnika, wiele z nich zostało odwołane z powodu braku ofert. Faktem jest natomiast, że obecnie finansowany publicznie jest jedynie wycinek możliwości telemedycyny (więcej w podrozdziale „Publiczne finansowanie świadczeń telemedycznych”). 

 

Wzrost świadomości pacjentów czynnikiem rozwoju rynku

Jeżeli chodzi o czynniki rozwoju rynku telemedycyny, największa liczba podmiotów (nieobecnych już na rynku) liczy na wzrost świadomości społecznej – dojrzewanie i starzenie się pokolenia, dla którego nowinki technologiczne i aplikacje mobilne nie są czymś obcym. 

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek usług telemedycznych w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022