Infografika: Rynek radioterapii i diagnostyki obrazowej

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Materiał zawiera dane i prognozy dla rynku radioterapii i diagnostyki obrazowej w Polsce.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek usług diagnostyki obrazowej i radioterapii w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021