Prywatna opieka medyczna w Polsce: 7% wzrost wartości rynku w latach 2016-2021

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”, w ciągu najbliższych sześciu lat analizowany rynek będzie rozwijał się w tempie około 7% średniorocznie (CAGR). Najszybciej rozwijającymi się segmentami będą ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty medyczne, ale bardzo dobre perspektywy rozwoju ma przed sobą również segment świadczeń płatnych bezpośrednio z kieszeni pacjenta (fee-for-service, FFS). 

Wzrost zgodnie z oczekiwaniami PMR

W 2015 r. rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce wzrósł zgodnie z prognozami PMR z poprzedniej edycji raportu, czyli o około 6%, i osiągnął wartość 39,5 mld zł. W latach 2016-2021 średnioroczny wzrost rynku (CAGR) wyniesie około 7%. 

W pierwszej części prognozowanego okresu (lata 2016-2018) wzrost gospodarczy ustabilizuje się na relatywnie wysokim poziomie (3,3-3,7%), napędzany głównie przez silną konsumpcję gospodarstw domowych i stabilnie rosnące inwestycje. Zwłaszcza wzrastająca konsumpcja, wspierana przez poprawiającą się sytuację na rynku pracy (szybko rosnące płace i spadające bezrobocie), wraz z rosnącą inflacją, przyczynią się wydatnie do wzrostu wartości rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce. W całym prognozowanym okresie rosnąć będzie również liczba osób zatrudnionych w firmach o kapitale zagranicznym, co jest wynikiem wzrostu liczby firm oraz poziomu inwestycji i odzwierciedla zachowania w zakresie wartości rynku abonamentów oraz ubezpieczeń. 

Jednocześnie w okresie 2019-2021 PMR oczekuje niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego, ustabilizowania bezrobocia, spowolnienie tempa wzrostu konsumpcji oraz zmniejszającej się liczby ludności w Polsce, przez co tempo wzrostu wartości rynku również spowolni.

Mimo nieco niższych dynamik wzrostu rynku abonamentów i ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2018-2021, wzrost całkowitego rynku prywatnej opieki zdrowotnej nie zostanie zatrzymany, głównie za sprawą silnej dynamiki przewidywanej dla wydatków ponoszonych przez pacjentów z własnej kieszeni właśnie w tych latach. 

 

Wartość rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2012-2021   

Dwucyfrowy wzrost w segmencie FFS

Według prognoz PMR, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, z racji niskiej bazy, pozostaną najszybciej rozwijającym się segmentem w latach 2016-2021. W dwucyfrowym tempie rozwijały się będą również abonamenty medyczne, które pomimo wysokich wzrostów notowanych w segmencie ubezpieczeń, pozostają główną formą korporacyjnej opieki medycznej w Polsce, oraz usługi FFS. 

W tym ostatnim segmencie dynamika wyraźnie przyśpieszyła w 2014 r. i utrzymała się na wysokim poziomie również w 2015 r. Wysoką dynamikę przychodów z FFS zanotowały największe prywatne firmy medyczne, które rozwijały się organicznie w tym segmencie (np. Enel-Med uruchomił placówki Enel-Sport i Estell, a Grupa LUX MED rozwinęła sieć przychodni Profemed, adresowanych do klientów nieposiadających abonamentów medycznych), wsparte zapleczem marketingowym, znaną marką i dużym doświadczeniem w obsłudze klienta. W naszej ocenie dynamika całego rynku, który jest bardzo rozdrobniony, jest jednak niższa niż w przypadku największych graczy. 

W obliczu niedoboru podaży usług publicznej służby zdrowia i rosnących kolejek do specjalistów w ramach abonamentów medycznych lub DUZ oraz braku perspektyw na rozwiązanie tych problemów, rośnie chęć Polaków (zwłaszcza tych zamożniejszych) do prywatnego opłacania wizyt lekarskich, pobytów w szpitalu i usług rehabilitacyjnych. Dużą rolę w rozwoju tego segmentu ma przede wszystkim zależność od płac i dochodów. Wzrost tego segmentu będzie napędzony również przez inwestycje prywatnych firm medycznych w placówki o profilu FFS.

Ofensywa prawna Ministerstwa 

W ostatnich miesiącach Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało szereg reform, które mają zostać implementowane w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

  • Wstrzymanie komercjalizacji szpitali i wprowadzenie zakazu zbywania większościowych udziałów w działających już spółkach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego podmiotom prywatnym.
  • Likwidacja NFZ i powrót do finansowania budżetowego.
  • Tworzenie sieci szpitali.
  • Wprowadzenie komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych.
  • Wprowadzenie możliwości dopłaty do świadczeń gwarantowanych wyższej jakości.

W momencie przygotowywania raportu znane były jedynie ogólne założenia reform. Od tego, w jakiej formie zostaną ostatecznie wdrożone, zależy ich wpływ na segment prywatnej opieki zdrowotnej. Obecnie wydaje się, że zmiany, które mogą wejść w życie najszybciej, dotkną przede wszystkim te podmioty, które opierają swoją działalność na lecznictwie szpitalnym. Ministerstwo planuje również rewizję i reformę koszyka świadczeń gwarantowanych i usunięcie z niego części procedur, co może dać pole do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. 

W 2017 r. ma mieć miejsce pierwsze od 2013 r. nowe kontraktowanie NFZ, a umowy z placówkami mają być zawierane w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych, co może być zagrożeniem dla części prywatnych graczy. Jednocześnie, placówki uruchomione w ciągu ostatnich kilku lat zyskają szansę na wejście do systemu świadczeń finansowanych przez NFZ. 

Wyjaśnienia  metodologiczne

Na wartość rynku składają się wydatki na leki i nieleki z kieszeni pacjenta, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie opłacane z własnej kieszeni, abonamenty oferowane przez firmy medyczne wraz z usługami medycyny pracy, ubezpieczenia zdrowotne oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, opłaty w szarej strefie, np. „dowody wdzięczności” dla lekarzy oraz inne opłaty ponoszone bezpośrednio z kieszeni pacjenta. 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021